384 9179
384 9199
384 9995
Công ty cổ phần Inter pharma
LôLE 6-03, Đường số 8, KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc,
H.Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại:  (84.272) 3849179 - 3849199 - 3849995 - (84.28) 66829108 - 66870246
Website: interpharmasa.com.vn - Email: interphar@gmail.com